25.3.09

Λίστα με χρήσιμα links

Στις λίστες που βρίσκονται δεξιά στο blog, ανέβηκε σήμερα και μία με διάφορα εργαλεία τεχνικής φύσεως για σχεδιαστές. Η λίστα θα ανανεώνεται με νέα links συχνά-πυκνά.